HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

Dětem a dospělým, kteří začínají s příčnou flétnou, se věnuje Jana Pařízková. Petr Pařízek vede lekce pro pokročilé. Náplň jeho lekcí viz níže.

Lekce hry na příčnou flétnu pro začátečníky

S hrou na příčnou flétnu se dá začít zhruba od deseti let. Není nutné hrát předtím na zobcovou flétnu jako přípravný nástroj. V začátcích hry si vysvětlíme zásady práce s dechem, způsob tvoření tónu a základní hmaty. Důležité je vytvoření a upevňování správných návyků, které budou předpokladem pro pokrok ve hře. Vše si názorně ukážeme a procvičíme jak hru sólo, tak s doprovodem druhé flétny, nebo klavíru. Délka lekce je 45-60 minut.

Přijímáme nové žáky do školního roku 2023/2024.


Lekce hry na příčnou flétnu pro pokročilé

1. Klíč k čistému hraní
Má-li naše hra posluchače zaujmout, musí flétna správně ladit - a to nejen s jinými nástroji, ale i sama se sebou. Obzvlášť důležité je to ve volnějších a klidných skladbách nebo při hře v orchestru nebo v komorním souboru. Učíme se, co musíme během hry dělat, aby bylo naše ladění co nejlepší, protože právě když toto ovládneme, naše hra bude posluchačům znít příjemně a přidáme jí na výrazu a "vřelosti". Zároveň si připomeneme, co jsou flažolety a proč máme hraní flažoletů procvičovat.

2. Klíč k pěknému tónu
Říká se, že jeden pěkný tón je lepší než sto tónů ošklivých. Učíme se, jak pracovat  s barvou tónu během hry, a připomeneme si, jak souvisí práce s tónem a práce s dynamikou.

3. Jiná tvář flétny
V novějších skladbách se občas setkáme s nestandardními způsoby hry, jako je např. ťukání klapek, hraní dvou tónů současně, hraní neobvyklých intervalů nebo zpěv a hra zároveň. Vysvětlíme si základy těchto zvláštních způsobů hry a povíme si, jaké možnosti flétna v tomto směru nabízí.

4. Zapojení vlastní tvořivosti
V některých barokních variacích nebo v jazzu je dobré umět si vymyslet vlastní melodii vhodnou k akordům, které nám někdo jiný zadá. Povíme si, co všechno je k tomu potřeba znát, a připomeneme si pár základních věcí z nauky o harmonii.